100g thịt gà100 thịt vịt
263 calories 263 calories
16 grams of fat
41 milligrams of cholesterol
4 grams of fat
77 milligrams of cholesterol
451 milligrams of sodium 57 milligrams of sodium
15 grams of carbs
1 gram of dietary fiber
15 grams of protein
20 grams of protein
0 grams of carbs
0 grams of dietary fiber
2% of the recommended average daily intake of calcium
6% of the recommended average daily intake of iron
2% of the recommended average daily intake of vitamin A
25% of the recommended average daily intake of iron

như vậy thịt vịt tốt hơn thịt gà 🙂

Tham khảo thêm :
Bảng thành phần dinh dưỡng Việt Nam của FAO (Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc) www.fao.org/fileadmin/templates/food…/pdf/VTN_FCT_2007.pdf

Mục lụcSHOW